Jóga podle Iyengara


   Cvičení probíhá podle metody slavného současného indického učitele jógy B. K. S. Iyengara [ajengara]. Tato metoda využívající pomůcek a přesných pokynů pro zaujetí poloh s důrazem na správné držení těla umožňuje brát ohled na individuální zvláštnosti cvičenců a vede k rychlému pokroku, zvýšení pohyblivosti kloubů a zlepšení držení těla i k větší duševní pohodě. Iyengar jóga je metodou tělesných a dechových cvičení vypracovaná B. K. S. Iyengarem z tradičních jógových nauk. Náročnost cviků zvaných ásány, tvořící jádro nauky jógy, a důležitost jejich správného provádění pro efektivní terapeutické a relaxační účinky si vynutila vývoj a uplatnění souboru cvičebních pomůcek, významných zejména pro začátečníky a pro ty cvičence, kteří z různých důvodů nejsou s nejsou schopni ovládnout techniku jógy bez dopomoci. Používání pomůcek dovolilo zpřístupnit jógové cvičení širšímu okruhu lidí. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro muže i ženy.

  Každý si dnes může vybrat některou z různých jógových cest. Ale i v rámci hathajógy jako cesty cvičení jógových poloh a dechových praktik se nabízí velké množství škol. I když do svých hodin zařazuji i jiné prvky, nejbližší je mi jóga tak, jak ji popsal indický učitel B. K. S. Iyengar (čti ajengar). A protože tento učitel svůj způsob cvičení jógy nepojmenoval, označuje se jeho škola jednoduše jako jóga dle Iyengara [ajengara].

   “Použití pomůcek v józe je unikátní tím, že je to jediná forma cvičení, která dovoluje současně akci a relaxaci. Aktivují se svaly, tonizují se orgány těla a uvolňují se přebytečné duševní a fyzické napětí či stres. Jóga s pomůckami nás uvolňuje od vazby k tělu a osvobozuje ducha. Vytváří pocit míru a klidu.” (B.K.S. Iyengar)

   Pomůcky při cvičení používají nejen cvičenci starší nebo cvičenci se zdravotním handicapem, ale i lidé „mladí“ a zdraví. A to především při nácviku pozic. Je lepší nacvičit pozici dobře a bezpečně, než se přepínat a riskovat, že ji neprovedeme správně nebo se zraníme. Postupně, jak získává cvičenec v pozici stabilitu, pevnost a lehkost, ubírá pomůcky. Cílem je cvičit pozice lehce, se správným držením těla a bez pomůcek. Lidé zdravotně postižení by bez pomůcek řadu pozic nemohli vůbec cvičit.

    Cvičením jógy je možné velmi vhodně doplnit fotbal, cyklistiku, jogging, míčové hry s raketou, golf, košíkovou, odbíjenou, posilování a další sporty.

   S sebou si cvičenci přinesou volný cvičební úbor, který neškrtí a nezakrývá držení těla, teplé ponožky a deku. Další pomůcky (neklouzavé podložky, pásky, dřevěné hranoly ad.) jsou k dispozici v tělocvičně, propůjčí ze svých zásob cvičitelka. Cvičí se naboso.

Zápis zájemců a podrobnější informace v době 9.00 – 20.00 na telefonu 721 913 380

anebo e-mail: petra_slunicko@centrum.cz.

Ing. Petra Krejsová Odehnalová

*1975, vdaná, 2 synové, pracuje jako úřednice. Jóga od roku 1996 (jóga podle Iyengara), cvičitelský průkaz 3. a 2. třídy. Praxe pod vedením certifikovaných učitelů jógy podle Iyengara z Čech (Ing. Milena Raková, RNDr. Leonard Jagelka), Indie (Mira Mehta, Shyam Mehta), Itálie (Gabriela Giubilaro), Německa (Dr. Karl  Baier, Rita Keller) a Polska (Leszek Mioduchowski).

Cvičení jógy

Oddíl jógy, Náměšť na Hané, 2024