Výbor tělocvičné jednoty


• Tomáš Pečiva
starosta
• Monika Kováčová
náčelnice
• Josef Kapounek
náčelník
• Petra Krejsová Odehnalová
jednatel
• Pavla Chudobová
vzdělavatelka
• Jan Bednařík
člen výboru
• Alice Buiglová
člen výboru
• Lubomír Dohnal
člen výboru
• Miloslav Halfar
člen výboru
• Pavel Hurbiš
člen výboru
• Matouš Richter
člen výboru

Zápisy ze schůzí výboru