Miniknihovna


69 titulů z dob dávných i nedávných o Sokole, Tyršovi, T.G. Masarykovi, sletové vzpomínky, různé metodiky a další na vás čekají v nové knihovničce v klubovně náměšťského Sokola.
Nejstarší knížka je z roku 1891 z II. Všesokolského sletu.

Těší se na Vás naše vzdělavatelka sestra Pavla Chudobová, která bude mít na starosti evidenci.


Seznam knih
 1. III. slet všesokolský pořádaný českou obcí sokolskou ve dnech 29. června – 1. července 1895 u příležitosti Národopisné výstavy lidu českoslovanského v Praze. Praha: ČOS, s. d. [červená vazba s pozlaceným písmem na hřbetu].
 2. Beranová, Jitka; Waic, Marek. Kulturně výchovná a vzdělávací činnost českých tělovýchovných organizací. Praha: Národní muzeum, 1998.
 3. Berdychová, Jana. Mámo, táto, cvičte se mnou doma, venku, ve škole. Praha: Sokolvzlet, 1993.
 4. Byli jsme a budem. Praha: Agentura Leman, 2012.
 5. Deset sletů. Přednášky z mimořádné vzdělávací školy Čs. obce sokolské o první desítce všesokolských sletů ve dnech 17. a 18. ledna 1948. Praha: ČOS, 1948.
 6. Dolanský, Julius a kol. Sto deset let Sokola. Praha: Olympia, 1973.
 7. Dvořáková, Zora. Miroslav Tyrš. Prohry a vítězství. Praha: Olympia, 1989 [natržená obálka].
 8. Dvořáková, Zora. T. G. Masaryk. Sokol a dnešek. Praha: Hříbal, 1991.
 9. Fikar, Alois. O sokole a sokolství. Příručka pro nové členy. Praha: ČOS. 1947.
 10. Fikar, Alois. Stručné dějiny sokolstva 1912–1941. Praha: ČOS, 1948 [uvolněná vazba].
 11. Fišerová, Eva (vyd.). XIII. všesokolský slet Praha 2000. Praha: ČOS, 2001 [signováno: J. Veselá].
 12. Hájková, Jana. Rozumné tělo = Pilates. Praha: ČOS, 2003.
 13. Havlíček, Věnceslav. Sokolstvo, jeho myšlenka, organisace a vývoj. Praha: ČOS, 1948 [razítko: Z knih rodiny Tůmovy].
 14. Havlíček, Věnceslav. Tyrš hovoří k dnešku. Praha: ČOS, 1946.
 15. Hiller, Jan (vyd.). Památník VII. sletu všesokolského v Praze 1920. Praha: ČOS, 1923 [béžová vazba s pozlaceným písmem].
 16. Jaroš, Jiří. Sokol dnes a zítra. Praha: Vzlet, 1992.
 17. Jelen, Tomáš. První pomoc. 3. vydání, Praha: ČOS, 2009.
 18. Jelen, Tomáš. Zdravověda. 2. vydání, Praha: ČOS, 2001.
 19. Koukal, Pavel. Sokolové proti Heydrichovi. Ústí nad Labem: Jiří Bartoš – Slon, 2002.
 20. Koukal, Pavel. Sokolové u zrodu republiky. Praha: ČOS, 2008.
 21. Kozáková, Zlata (vyd.). XII. všesokolský slet Praha 1994. Litomyšl: Augusta, 1995 [Signováno: J. Veselá].
 22. Kozáková, Zlata. Praha, pohyb, Sokol. Praha: ČOS: 1998.
 23. Kozáková, Zlata. Sokolské slety 1882–1948. Praha: Orbis, 1994.
 24. Krejčí, Antonín. T. G. Masaryk a Sokol. 2. vydání, Praha: ČOS, 1947 [poskvrněná].
 25. Krejčí, Antonín. Sokolství Dr. Edvarda Beneše. Praha: ČOS, 1948 [poskvrněná obálka].
 26. Krištofič, Jaroslav. Nářaďová gymnastika. Praha: ČOS, 2008.
 27. Kubín, Zdeněk (vyd.). XIV. všesokolský slet Praha 2006. Praha: ČOS, 2006 [signováno: J. Veselá].
 28. Kubín, Zdeněk (vyd.). 100 let republiky a XVI. všesokolský slet Praha 2018. Praha: ČOS, 2018.
 29. Kubín, Zdeněk (vyd.). 150 let Sokola a XV. všesokolský slet Praha 2012. Praha: ČOS, 2013.
 30. Lössl, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl. Praha: ČOS, 1999.
 31. Lví silou. Pocta a dík sokolstvu. Praha: Nakladatelství družstvo Máje, 1948 [přírůstkové číslo: 21/2006].
 32. Mach, Otakar. Sokol, československé legie a 28. říjen 1918. Praha: ČOS, 2004.
 33. Marušová, Vanda. Atletika. Školení cvičitelů všestrannosti 3. třídy. Praha: ČOS, 2008.
 34. Masák, Jan. Jan Ev. Purkyně, první uvědomělý tělocvikář český (Tyršův sborník, sv. IX). Praha: ČOS, 1924.
 35. Mašek, František (vyd.). Památník osmého sletu všesokolského v Praze 1926. Praha: ČOS, 1927 [hnědá vazba s postříbřeným písmem, část obrázkové přílohy uvolněná].
 36. Motlíček, Tomáš; Doležal, Michal. Památný den Sokola. Sedmnáct osvětimských portrétů. Brno: Sokol Brno I, 2013.
 37. NOVOTNÝ, Jan. Sokol v životě národa (Slovo k historii, sv. 25). Praha: Melantrich, 1990.
 38. OČENÁŠEK, Augustin (vyd.). Památník Sletu slovanského sokolstva roku 1912 v Praze. Praha: ČOS, 1919 [hnědá vazba s pozlaceným písmem].
 39. PAŘÍZKOVÁ, Věra. Názvosloví cvičení prostných. Učební text pro cvičitele III. třídy. Praha: ČOS, 2013.
 40. PANSKÁ, Šárka; THOROVSKÝ, Jan. Cvičíme pro radost. Základy cvičení s náčiním. Praha: ČOS, 1998.
 41. PANSKÁ, Šárka, THOROVSKÝ, Jan. Rozcvičky. Praha: ČOS, 1997.
 42. PELIKÁN, Jan. 12 pohádek z Tyršova domu. Praha: ČOS, 1947.
 43. Pod křídly Sokola. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů; Vojenský historický ústav, 2012.
 44. POSPÍŠIL, Karel; OČENÁŠEK, Augustin. Základy rytmického tělocviku sokolského. Svazek 1 a 2. Praha: Tělocvičná jednota Sokol Žižkov, 1928.
 45. PRAŽÁK, Albert. Dr. Miroslav Tyrš. Osvobozenecký smysl jeho díla. Praha: V. Neubert a synové, 1946 [signatura V 16/1; štítek: Jar. Hájek; obálka poškozená].
 46. PROCHÁZKA, Rudolf (vyd.). Památník IX. sletu všesokolského pořádaného na oslavu stých narozenin Dr. Miroslava Tyrše za účasti Svazu „Slovanské sokolstvo“. Praha: ČOS, 1933 [modrá vazba s pozlaceným písmem].
 47. PROCHÁZKA, Rudolf (vyd.). Památník X. sletu všesokolského v Praze 1938. Praha: ČOS, 1939 [červenošedá vazba, část obrázkové přílohy uvolněná].
 48. RUS, Richard. Národní energie. Úvahy o Tyršově díle (Tyršův sborník, sv. 5). Praha: ČOS, 1923 [razítko: Sokolská župa pražská].
 49. SCHEINER, Josef (vyd.). II. slet všesokolský konaný ve dnech 28. – 30. června roku 1891 v Praze. Praha: ČOS, s. d. [signováno: F. Zvolský, první a poslední stránka natržena].
 50. SCHEINER, Josef (vyd.). IV. slet všesokolský pořádaný v Praze v dnech 28. – 30. června a 1. července 1901 Svazem československého sokolstva. Praha: Svaz československého sokolstva, s. d. [razítko: Dr. Vostrčil Václav].
 51. SCHEINER, Josef (vyd.). Pátý slet všesokolský pořádaný v Praze Českou obcí sokolskou ve dnech 28. – 30. června a 1. července 1907. Praha: s. d. [šedá vazba s pozlaceným zdobením, první stránky uvolněny].
 52. SCHNEIDER, Antonín; SCHNEIDEROVÁ, Hana. Hrajte si, tančete s námi! Praha: ČOS, 1999.
 53. SKOPAL, Jaroslav. Zápasy s totalitou a útěky za svobodu. Přerov: Euro-Print, 2013.
 54. Sokolský zpěvník. Praha: Vzlet, 1992.
 55. Soutěžní sestavy předškolních dětí. Gymnastické sestavy, dovednosti s míčem, atletické disciplíny. Praha: ČOS, 2002.
 56. Škola tělocviku sokolského pro muže i ženy. 2. vydání. Praha: Cvičitelský sbor Sokola na Král. Vinohradech, 1912 [první stránky uvolněné].
 57. ŠTURSOVÁ, Květoslava. Prapory Sokola pražského. Praha: Vzlet, 1992.
 58. TÁBORSKÝ, František (vyd.). Paní Renáta Tyršová. Památník na počet jejích sedmdesátých narozenin. Praha: Národní rada československá, 1936.
 59. TŮMA, Zdeněk a kol. Kapitoly o gymnastice. 1. díl. Praha: ČOS, 2004.
 60. Tyršův dům. Slavnost otevření 24. května 1925. Praha: ČOS, 1925 [signatura S 23/1; uvolněná vazba].
 61. VANÍČEK, Karel. Sokolské epištoly I.–L. 3. vydání (Sebrané spisy Karla Vaníčka, sv. 1). Praha: České lidové knihkupectví a antikvariát Josef Springer, 1912 [signováno nečitelně].
 62. Vzpomínky na Sokol našeho mládí. Literární soutěž ke 150. výročí založení Sokola 1862–2012. Praha: ČOS, 2013.
 63. WAIC, Marek (vyd.). Sokol, jeho vznik, vývoj a význam. Mezinárodní konference Praha, září 1997. Sborník příspěvků. Praha: Organizační výbor mezinárodní konference, 1998.
 64. WAIC, Marek; UHLÍŘ, Jan B. Sokol proti totalitě. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001.
 65. WAIC, Marek a kol. Sokol v české společnosti 1862–1938. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 1996.
 66. WALDAUF, Jan. Sokol. Malé dějiny velké myšlenky. 3. díl. Luhačovice: Atelier IM, 2010.
 67. Za praporem sokolským. Posvěceno mužnému duchu Čechův. Praha: Alois Wiesner, 1887 [zelená vazba s pozlaceným písmem].
 68. Závodní sestavy sportovní gymnastiky ženských složek platné od 1. září 2002. Praha: ČOS, 2002.
 69. ZÍTKO, Miroslav. Závodní sestavy sportovní gymnastiky mužských složek platné od 1. září 2002. Praha: ČOS, 2002.